Elektrolityczne stopy cynku:


        Warstwy ochronne z cynku należą do najtańszych pokryć antykorozyjnych, dlatego znajdują szerokie zastosowanie jako powłoki ochronne w przemyśle motoryzacyjnym, budowy maszyn, lotniczym, zbrojeniowym i w szeregu innych dziedzinach gospodarki. Od wielu lat trwają poszukiwania odporniejszych korozyjnie, lecz cieńszych pokryć na bazie cynku, które mogłyby zastąpić warstwy ochronne zawierające kadm oraz stanowić substytut powłok chromowych nakładanych z silnie toksycznych kąpieli zawierających Cr(VI). Poszukiwania materiałów o podwyższonej odporności korozyjnej zostały gwałtownie przyspieszone na skutek działań prawnych Unii Europejskiej i jej dyrektyw o eliminacji między innymi kadmu i związków Cr(VI) z wytwarzanych produktów oraz procesów produkcyjnych. Podstawowe wiadomości o szkodliwości kadmu oraz chromu(VI), jak również krajowe i unijne akty prawne są zebrane na stronach portalu stopy-cynku.pl. Proces chromianowania stosowany w obróbce końcowej warstw elektrolitycznych cynku oraz warstw ze stopów cynku powoduje znaczny wzrost odporności korozyjnej osadzonych warstw. Konieczność eliminacji związków Cr(VI) z wytwarzanych produktów oraz procesów produkcyjnych zmusza do poszukiwania zastępczych metod podwyższenia odporności korozyjnej powłok cynkowych. Do materiałów o podwyższonej odporności korozyjnej w stosunku do powłok cynkowych należą stopy na bazie cynku, takie jak stopy cynku z manganem i cyną oraz metalami podgrupy żelaza, jak również niektóre stopy trójskładnikowe. Stopy te pozwalają w pewnych zastosowaniach na zastąpienie powłok kadmowych, jak również zastąpienie warstw cynkowych modyfikowanych za pomocą związków chromu (VI). Na stronach portalu stopy-cynku.pl zebrano informacje pochodzące z badań własnych oraz różnych źródeł literaturowych, które dotyczą :

  • kąpieli elektrolitycznych stosowanych do otrzymywania tych stopów, w tym również bezcyjankowych kąpieli kompleksowych umożliwiających bezpieczne stosowanie kąpieli elektrolitycznych w warunkach niewielkich przedsiębiorstw;
  • parametrów prowadzenia elektrolizy oraz wydajności prądowej;
  • kinetyki procesów elektrodowych;
  • diagramów fazowych stopów dwu- i trójskładnikowych na bazie cynku;
  • mikrostruktury i tekstury osadów elektrolitycznych;
  • odporności korozyjnej i innych własności fizykochemicznych powłok;
  • wdrożeń technologii przemysłowych z zastosowaniem powłok ze stopów cynku oraz innych technologii eliminujących stosowanie Cr(VI) w procesach poprawy odporności korozyjnej powłok cynkowych (prosimy o przesyłanie informacji, jeżeli Państwa Firma wdrożyła tego typu technologię i oferuje usługi w tym zakresie. Przesłana informacja zostanie dodana do strony wraz z odpowiednim odnośnikiem).

Informacje na stronach stopy-cynku.pl będą systematycznie rozbudowywane i uzupełniane.